Aktualności

pdf
320225

Szanowni Rodzice oraz Drodzy Uczniowie

Informujemy, że od dnia 25 marca do dnia 10 kwietnia 2020 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie jednostek systemu oświaty.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniei zwalczaniem COVID-19.
W wyżej wymienionym okresie obowiązuje kształcenie na odległość.  
Sposobem komunikowania się nauczycieli z rodzicami oraz uczniami pozostaje e-dziennik lub inna wypracowana przez nauczycieli forma, o której nauczyciele poinformują właśnie przez e-dziennik.
Życzymy zdrowia, wytrwałości cierpliwości w pokonywaniu codziennych trudności wywołanych epidemią.

Drodzy Uczniowie
W związku z zagrożeniem epidemicznym i w trosce o Wasze zdrowie zamknięte są place zabaw  oraz boiska. Piękna pogoda kusi, ale  gromadzenie się w miejscach publicznych niesie poważne ryzyko zakażenia się koronawirusem.
Drogi Uczniu! W swojej pracy skorzystaj ze wskazówek, które dla Was opracowaliśmy.
1.Przed rozpoczęciem nauki przygotuj swoje stanowisko pracy, tak, by wokół Ciebie było higienicznie i bezpiecznie, by nic Cię nie rozpraszało, przewietrz pokój.
2.Podczas zdalnej nauki pamiętaj o zasadach bezpiecznego korzystania z sieci!
3.Dobrze zaplanuj swój dzień - znajdź czas na każdy zaplanowany przedmiot, ale też na odpoczynek i zabawę.
4. Zapisuj zadania, które masz dziś do wykonania.
5.Rób przerwy - gdy poczujesz zmęczenie, zrób krótka przerwę, pogimnastykuj się, zaczerpnij świeżego powietrza. Unikaj korzystania z telefonu podczas przerwy - to dekoncentruje i utrudnia powrót do nauki.
6.Spróbuj uczyć się przed południem i regularnie rób sobie przerwy.
7.Pamiętaj o zdrowych przekąskach, pij dużo wody.
8.Bądź w kontakcie ze swoim nauczycielem za pomocą dostępnych komunikatorów.
9.Sprawdzaj codziennie dziennik elektroniczny, by na bieżąco odczytywać informacje od wychowawcy klasy i pozostałych nauczycieli.
10.W razie problemów z odebraniem wiadomości, otworzeniem linka lub skontaktuj się z nauczycielem.
11.Zostań w domu. Rozwijaj swoje pasje i zainteresowania.
12.Pamiętaj! Nie jesteś sam, zawsze możesz skorzystać z pomocy wychowawcy, nauczyciela, pedagoga, psychologa - w każdej sprawie!

SP34 w Rybniku
Beata Mielczarek  

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych wszystkie działania związane z rekrutacją zostają zawieszone. Nowe terminy rekrutacji zarówno do przedszkoli jak i do szkół podstawowych zostaną podane do wiadomości po wznowieniu pracy szkół i przedszkoli.

 Komunikat Dyrektora Szkoły

Szanowni Państwo

W związku z zaistniałą sytuacją informujemy, że na podstawie podjętej tzw. Specustawy od jutra tj. 12 marca 2020 r. we wszystkich placówkach oświatowych (szkołach, przedszkolach, żłobkach miejskich) zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zostają zawieszone do 25 marca 2020 r.
1. Jedynie w dniach 12 i 13 marca 2020 r. w szkole zapewniamy zajęcia opiekuńcze dla dzieci, których rodzice nie są w stanie zapewnić opieki w godzinach 6.30- 16.30
2. Rodzicom przysługuje zasiłek opiekuńczy (14 dni) nad dziećmi do lat 8 (wniosek do pobrania na stronie https://www.zus.pl/wzory-formularzy/zasilki/zasilek-opiekunczy - formularze ZAS-36, Z-15)
3. Podczas dwutygodniowej przerwy w zajęciach dydaktycznych dzieci nie powinni opuszczać miejsca zamieszkania „ Dni tych nie należy traktować jako dni wolnych czy jako dodatkowe ferie.
4. Od 16 marca 2020 r. sekretariat będzie pełnił jedynie dyżur telefoniczny – nr 32 4228957

Uczniu
Pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu.
Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe).
Przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki. Odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole.
Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela.
Przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.


Rodzicu
1. Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br.
2. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze.
3. Zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie, gdy nie będzie lekcji w szkole.
Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę.
Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny.

4. Jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni..
Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS.
5. Przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny.
6. Rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.
7. Śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

8. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach rodzic ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego może wystąpić do dyrektora szkoły, do której uczęszcza jego dziecko o zapewnienie opieki.

 

Bierzemy udział w akcji Szkoła pamięta

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na terenie województwa śląskiego, w tym terminy składania dokumentów. - do pobrania w dziale "Dla uczniów i rodziców"
2020-01-29
Plan lekcji od 27.01.2020 - do pobrania w dziale "Dla uczniów i rodziców".
2020-01-23
Anna Kuźnik
2019-12-23

Szkolni Zdolni

Porozumienie na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży w szkołach prowadzonych przez Miasto Rybnik oraz wykaz szkół objętych porozumieniem
2019-12-08

Do pobrania w dziale "Dla uczniów i rodziców"

Miasto Rybnik Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach