Nabór do szkół ponadpodstawowych

Szanowni Państwo,

Minister Edukacji i Nauki ogłosił terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022. Ustalony przez ministra harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne. Harmonogram dostępny jest na www.gov.pl stronie internetowej MEiN

Z wyrazami szacunku Anna Ostrowska Zastępca Dyrektora Departament Informacji i Promocji Ministerstwo Edukacji i Nauki

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022

 

Miasto Rybnik Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach