Informacja nt. stypendium szkolnego do pobrania w dziale "Pedagog, Psycholog"

Wniosek dla rodziców, którzy dowożą samochodem własnym dziecko niepełnosprawne do szkoły/przedszkola i chcieliby zawrzeć z PM umowę dotyczącą zwrotu kosztów za paliwo do pobrania w dziale "Dla uczniów i rodziców". Wniosek należy złożyć w kancelarii Urzędu Miasta. Wniosek można bezpośrednio pobrać ze strony Wydziału Edukacji https://edukacja.rybnik.eu

Deklaracje i umowy na żywienie - do pobrania w dziale "Stołówka"

Karta zgłoszenia do świetlicy i regulamin świetlicy do pobrania w dziale "Świetlica"

Wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy oraz deklarację na obiady można od poniedziałku 31 sierpnia złożyć w skrzynce znajdującej się przy wejściu głównym do szkoły. W przypadku podpisania umowy korzystania ze stołówki szkolnej należy skontaktować się z intendentką szkolną – wejście po prawej stronie do budynku szkoły za bramą wjazdową na parking szkolny.

"Szachy w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 34 w Rybniku" -
zapisy na rok szkolny 2020/2021: p. Kazimierz Drabiniok, tel. 514512269


 

Bierzemy udział w akcji Szkoła pamięta

2020-08-25

Listy wspólne Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego zachęcające do używania aplikacji ProteGO Safe

2020-08-25

Wskazówki i zasady dla rodziców i uczniów oraz informacje MEN

Zobacz, jak dbać o bezpieczeństwo dzieci w sieci.
2020-06-27
Zobacz, jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu.
2020-06-27
Całodobowa infolinia NFZ - numer telefonu
2020-06-27
Hymn szkoły - do pobrania w dziale "O szkole"
2020-09-14
Do uczniów i rodziców
2020-06-27
Do uczniów
2020-06-27
2020-06-15

Do pobrania w dziale "Konkursy"

2020-05-27

Roksana Lupa

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na terenie województwa śląskiego, w tym terminy składania dokumentów. - do pobrania w dziale "Dla uczniów i rodziców"
2020-01-29
Miasto Rybnik Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach