Przewodniczący- Pan Adam Hulbój - klasa IV C

szkola@adamonet.pl

Zastępca- Pani Magdalena Sachan - klasa I C

Sekretarz- Pan Łukasz Wróbel - klasa I B

Skarbnicy- Pani Beata Kowalska - klasa VI A

                   Pani Monika Buszka - klasa VII E

 

Konto Rady Rodziców 
PKO BANK POLSKI SA
05 1020 2472 0000 6702 0422 0240

Miasto Rybnik Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach